Latexar

Latexar de paixón de naufraxio

 no corpo tépedo de dondos cadrís

 nun mar de velas brancas aireadas.

 Claridade de resposta húmida e íntima   

 ás ortigas que agatuñan

 apalpando un buligar de coxas.

 Acenos doces de pantera negra,

 maxia núa de acción penetrante

 de pouta afiada de veludo

 que fura vermellas carnes trementes

 entre lizgairos encaixes de estrea.