Reseña Alfileres en los ojos de los jilgueros


[ga]

Despois de ler Alfileres en los ojos de los jilgueros non me resulta fácil resumir en unhas liñas as sensacións que fun sentindo a medida que ía pasando as páxinas.

Unhas páxinas cheas de horror e ao mesmo tempo plenas de amor e afouteza; aínda despois de saberse esquecidos e ignorados polos seus, despois de saber que todo está perdido, que camiñan coa propia vida emprestada, a lealdade permanece fiel aos ideais e aos soños. 

 Alfileres en los ojos de los jilgueros é un canto rachando o silencio imposto  á memoria de tódalas vítimas dunha guerra absurda. 

As voces gardadas na memoria volvíanme falar a través das liñas  deste libro 

 “...cravábanlle estillas entre a carne e as unllas e despois botábanlle vinagre”... Contábame miña avoa mentres refuxiaba entre as mans  o retrato de meu tío.

Camiñan os meus ollos por esas liñas observando a transición imposta á  serenidade de Elisa, que termina deambulando entre o esgotamento solidario do seu corpo e o sentimento de derrota que lle paraliza os pasos.

É unha reflexión a un proceso, á Historia, que moitos detractores desta  queren, inutilmente, lapidar.

 

Teresa Ramiro, poeta

[es]
Después de leer Alfileres en los ojos de los jilgueros no me es fácil resumir en unas pocas líneas las sensaciones que sentí al pasar las páginas.
Unas páginas llenas de horror y a la vez llenas de amor y emoción; aún sabiendo que son olvidados e ignorados por los suyos, después de saber que todo está perdido, que caminan sobre su propia vida prestada, la lealtad se mantiene fiel a los ideales y sueños.
  Alfileres en los ojos de los jilgueros es una canción que rompe el silencio impuesto a la memoria de todas las víctimas de una guerra absurda.
Las voces guardadas en la memoria volvieron a hablarme a través de las líneas de este libro.
  "...le clavaron astillas entre la carne y las uñas y luego le echaron vinagre"... me dijo mi abuela mientras sostenía en sus manos el retrato de mi tío.
Mis ojos siguen esas líneas observando la transición impuesta a la serenidad de Elisa, que acaba deambulando entre el solidario agotamiento de su cuerpo y el sentimiento de derrota que paraliza sus pasos.
Es una reflexión sobre un proceso, sobre la Historia, que muchos de sus detractores quieren, inútilmente, bajo el escombro de la mentira.


Teresa Ramiro, poeta